Jak kurz probíhá

 

 1. Zahájení kurzu: Předně je třeba vyplnit a přinést přihlášku a potvrzení od lékaře. Potřebné dokumenty lze stáhnout a vytisknout v odkazech na našich stránkách (přihlášku oboustranně vytisknout!) nebo si je můžete vyzvednout osobně v naší kanceláři každý všední den mezi 12:00 – 16:00. Po přinesení přihlášky a potvrzení od lékaře obdrží student Průkaz žáka, výukové materiály (učebnici, CD) a je mu vytvořen účet pro online plánování jízd. Je pouze na Vás jak často si jízdy budete plánovat, od toho se bude odvíjet délka kurzu. (Kurz lze absolvovat za přibližně 4-5 týdnů)


 2. Úhrada kurzovného: Platit můžete buď v hotovosti nebo převodem na bankovní účet, č.ú.: 2500779590/2010. Platí se celá částka dle našeho ceníku, příp. je možné zaplatit polovinu kurzovného jako zálohu a zbytek doplatit v průběhu kurzu. Na formě úhrady se domluvíme v kanceláři při zahajování kurzu, vyjdeme Vám vstříc.

   

 3. Co je v ceně: Kurzovné zahrnuje celý kurz autoškoly včetně výukových materiálů a první závěrečnou zkoušku (při první závěrečné zkoušce platí student poplatek magistrátu 700,- Kč).

   

 4. Co obsahuje výcvik na Sk.B: Výcvik se skládá z teoretické a praktické části. Počty hodin výuky a jízd odpovídají zákonem stanoveným hodnotám. Teorie probíhá na učebně v odpoledních hodinách podle individuálního plánu, praktická část ve vozidle sestává z 28 vyučovacích hodin neboli 14 jízd po 2 hodinách. První jízda probíhá na cvičebním prostoru mimo veškerou dopravu pouze mezi dopravními kužely.

   

 5. Plánování jízd: Student si jízdy plánuje sám v rámci možností našeho online plánování jízd. Ve výjimečných případech lze plánovat jízdy osobně přímo s vedením autoškoly. Pokud se student nemůže dostavit na naplánovanou jízdu, je nutné informovat o tom vedení autoškoly na tel 739 013 156. Neomluvená absence je dle našeho ceníku trestána pokutou 300,- Kč.

   

 6. Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení:– motorových vozidel s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg– traktory a samojízdné pracovní stroje s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg

  – jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

  – vozidel zařazených do sk.A1 s automatickou převodovkou