Školení řidičů referentů

Školení řidičů referentů pohledem zákona
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v §103 odst. 2, ukládá zaměstnavateli povinnost: „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Právní předpisy pro školení řidičů referentských vozidel
V §349 odst. 1) jsou výše uvedené právní a ostatní předpisy blíže specifikovány. Jedná se mimo jiné zejména o:

  1. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky.
  2. Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
  3. Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů.
  4. Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
  5. Nařízení vlády č.589/2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

 

Nyní toto školení poskytujeme právě my. S naším individuálním přístupem Vám poskytneme klidné školení, při kterém se nebudete bát se na cokoliv zeptat. Naše školení je bráno z pohledu dlouholetých řidičů,  pro které toto školení není pouze několikastránkový arch, nýbrž léty ozkoušená a ověřená praxe!

Přesvědčete se a objednejte si kurz u nás!

Informace Autoškola Blansko - Tomek: Pokračováním v návštěvě na webu autoškoly souhlasíte s používáním cookies a vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Více informací

Autoškola Blansko - Tomek: Cookies na tomto serveru jsou ve stavu "povolené cookies", Díky této službě máte ty nejlepší služby na jednom místě. Jestliže budete pokračovat na webu bez změny cookies, klikněte na "Pokračovat" níže.

Zavřít